Τα ασυνόδευτα Κυπριόπουλα του ’74 στο καράβι για το άγνωστο … – Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)


Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)

Τα ασυνόδευτα Κυπριόπουλα του '74 στο καράβι για το άγνωστο …
Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)
Την άγνωστη πτυχή της τουρκικής εισβολής με τη μετάβαση χιλιάδων ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα φωτίζει ο δημοσιογράφος Μιχάλης Μιχαήλ. Μια άγνωστη πτυχή της τουρκικής εισβολής φώτισε μέσα από την έρευνά του ο δημοσιογράφος του Άστρα Μιχάλης Μιχαήλ, ο

et plus encore »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *