Η προεκλογική του χθες και του σήμερα (WebTV) – Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)


Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)

Η προεκλογική του χθες και του σήμερα (WebTV)
Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)
Χριστοφόρου, στη συνέντευξή του στο Web TV του «Π» , τάσσεται υπέρ της επαναφοράς της αρνητικής διαφήμισης, η οποία απαγορεύεται δια Νόμου, τον οποίο θεωρεί γενικό και πολύ αόριστο. Η παράθεση των αρνητικών σημείων των υποψηφίων, είναι εργαλείο το

et plus encore »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *