Λ. Γιάσουμας: Δράση και στόχοι της Παγκύπριας Σχολής Γονέων … – Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)


Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)

Λ. Γιάσουμας: Δράση και στόχοι της Παγκύπριας Σχολής Γονέων …
Politis News (Δελτίο Τύπου) (Ιστολόγιο)
Ο ρόλος του γονιού είναι μοναδικός και πολυσύνθετος, είναι ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που αναλαμβάνει ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ένας ρόλος ωστόσο με προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *